Galerie Pi respecteert en beschermt uw privacy

Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Galerie Pi kunt bezoeken op het internet zonder uzelf te identificeren of peroonlijke informatie te verstrekken.
Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden ge├»dentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Galerie Pi of met de door u uitgekozen kunstenaar teneinde een kunstwerk of cursus te ontvangen. Dit statement is niet van toepassing op websites van derden als u daar via Galerie Pi naar toegaat . Op deze sites gelden de individuele privacy-statements.

Het statement met betrekking tot privacy en persoonlijke informatie die u online verstrekt beslaat vijf hoofdgebieden: kennisgeving, keuze, nauwkeurigheid en toegang, veiligheid en toezicht. (Deze verklaring wordt vervolgd onder Klik hier).

 


NF